សកម្មជន​បរិសា្ថន​សុំ​ឱ្យ​ជំនួប​អាមេរិក​និង​អាស៊ាន​លើក​ឡើងពី​ទំនប់​ដនសាហុង

តំណាង​សហគមន៍​ដែល​អាច​នឹង​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ពី​ការ​សាងសង់​ទំនប់​វារី​អគ្គិសនី​ ដនសាហុង​ ប្រទេស​ឡាវ និង​អ្នក​ការពារ​បរិស្ថាន​ ស្នើ​ឲ្យ​ការ​ប្រជុំ​កំពូល​រវាង​មេដឹកនាំ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ហៅ​កាត់​ថា​ អាស៊ាន​ ធ្វើការ​ពិភាក្សា​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​អំពី​ទំនប់​វារី​អគ្គិសនី​មួយ​នេះ​ ដោយសារ​តែ​ពួក​គេ​យល់​ថា​ទំនប់​នេះ​ នឹង​បង្ក​វិនាស​កម្ម​ដល់​ធនធាន​ត្រី។​ …

ហ៊ុល រស្មី
http://khmer.voanews.com/content/environmentalists-urge-us-asean-leaders-to-focus-on-don-sahong-dam/3186777.html