​កូដ​ QR​ ដើម្បី​បង្កើត​ទំនុកចិត្ត​អ្នក​ប្រើប្រាស់​

​ក្រសួងកសិកម្ម​កំពុង​រៀបចំ​សម្ភោ​ធ​ការ​ប្រើប្រាស់​ស្ទីក​ឃ័​រ​កូដ​ QR​ ដែល​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ​ និង​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ពិនិត្យ​មើល​ប្រភព​ដើម​នៃ​បន្លែ​និង​ផលិតផល​កសិកម្ម​ដទៃ​ទៀត​ ហើយ​និង​មើល​ថា​តើ​អ្នក​ផលិត​បាន​ធ្វើ​តាម​ស្តង់ដា​ការអនុុវត្តន៍កសិកម្មល្អ (GAP)​ ​ឬ​អត់​។​ …

សុខ ចាន់
http://www.khmertimeskh.com/50100404/qr-code-stickers-build-consumer-trust/