សមាគម​ម្រេច​បង្កើន​ការ​គ្រប់គ្រង​គុណភាព

ដោយ​មាន​ការ​ប្រឈម​នឹង​ម្រេច​ក្លែងក្លាយ​នៅ​លើ​ទីផ្សារ បច្ចុប្បន្ន​សមាគម​ម្រេច​កំពត​កំពុង​ព្យាយាម​គ្រប់គ្រង​លើ​គុណភាព​ម្រេច​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​តាម​រយៈ​ការ​បង្កើន​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​យីហោ​នៅ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ និង​ដើម្បី​ទទួល​បាន​តម្លៃ​បន្ថែម។ នេះ​បើ​យោង​តាម​លោក ងួន ឡាយ ប្រធាន​សមាគម​ម្រេច​កំពត។

លោក​ថ្លែង​ថា ខណៈ​ម្រេច​កំពត​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​កាន់​តែ​ច្រើន​ដោយ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​នៅ​ពេល​នេះ​ម្រេច​ក្លែងក្លាយ​ក៏​កំពុង​មាន​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​ដោយ​ដាក់​ឈ្មោះ​ដូច​គ្នា​ផង​ដែរ។ លោក​បន្ត​ថា៖ «យើង​បាន​រក​ឃើញ​មាន​ម្រេច​កំពត​ក្លែង​ក្លាយ​ជា​ច្រើន​នៅ​លើ​ទីផ្សារ ដែល​មិន​មែន​មក​ពី​សមាគម​របស់​យើង​នោះ​ទេ»។ …

ចេង សុខហ័ង
http://bit.ly/1QKsYfL