ការ​ជួល​បុគ្គលិក​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​កាត់​ដេរ​ធ្លាក់​ចុះ

ទោះ​ជា​វិស័យ​កាត់​ដេរ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​បង្ហាញ​ពី​កំណើន​នាំ​ចេញ​ខ្ពស់​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​ក៏​ដោយ ប៉ុន្តែ​កម្រិត​នៃ​ការ​ជួល​បុគ្គលិក​កំពុង​ធ្លាក់​ចុះ ដែល​បង្ហាញ​ពី​សញ្ញា​មិន​សូវ​ល្អ​នៃ​ការ​កើន​ឡើង​ទីផ្សារ​ម៉ៅការ​បន្ត​ដែល​គ្មាន​ការ​គ្រប់គ្រង​។ នេះ​បើ​តាម​របាយការណ៍​ដែល​បាន​ចេញ​ផ្សាយ ​កាលពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​។ …

Kali Kotoski
http://bit.ly/2revvJN