ការ​បញ្ចេញ​កម្ចី​​ សម្រាប់​ឧស្សាហកម្ម​ស្រូវ​អង្ករ​កើន​ដល់ $៣០​លាន

រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​តាម​រយៈ​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (RDB) បាន​ផ្ដល់​កម្ចី ៣០​ លាន​ដុល្លារ​ដល់​រោង​ម៉ាស៊ីន​កិន​ស្រូវ​ចាប់​តាំង​ពី​ខែ​កញ្ញា​មក ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការ​ទិញ​ស្រូវ ដោយ​ប្រធាន​ធនាគារ​រដ្ឋ​មួយ​នេះ​បាន​ថ្លែង​ថា ចំនួន​ទឹកប្រាក់​អាច​នឹង​ត្រូវ​ចាក់​បញ្ចូល​បន្ថែម​ទៀត​ប្រសិន​បើ​ចាំបាច់​។ …

ចេង សុខហ័ង
http://bit.ly/2CRgFyd