ធនាគារ​អភិ​វ​ឌ្ឈ​ន៍​ជនបទបង្ហាញអត្តសញ្ញាណថ្មី

​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ ធនាគារ​អភិ​វ​ឌ្ឈ​ន៍​ជនបទ​ដែល​គ្រប់គ្រង​ដោយ​រដ្ឋ បាន​ប្រកាស​ថា​ ​នឹង​ប្តូរ​ឈ្មោះ​ជា​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម​ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ ​ដោយ​ផ្តល់​ជូន​នូវ​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​សេវា​ធនាគារ​កាន់តែ​ច្រើនជាងមុន​។​ …​

សុខ ច័ន្ទ
http://www.khmertimeskh.com/5077255/rdb-unveils-new-identity/