​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន​ ម៉ា​ណែ​ត​ ចេញ​បទបញ្ជា​ផ្អាក​ជ្រើសរើស​មន្ត្រីរាជការ​ឆ្នាំ​២០២៤

លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន​ ម៉ា​ណែ​ត​ បាន​ដាក់​បទបញ្ជា​ផ្អាក​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រីរាជការ​ថ្មី​សម្រាប់​ឆ្នាំ​នេះ​ ដើម្បី​ធ្វើ​សវន​កម្ម​មន្ត្រីរាជការ​ផ្ទៃក្នុង​ស្ថាប័ន​ ដែល​ត្រូវ​ត្រួតពិនិត្យ​និង​វាយតម្លៃ​ឡើង​វិញ​ចំពោះ​មុខងារ​មន្ត្រីរាជការ​ ហើយ​ត្រូវ​បែងចែក​ការ​ប្រើប្រាស់​ពួក​គេ​ឱ្យ​អស់​លទ្ធភាព​។​ …

ត​ន​ ​វិបុល​
http://tinyurl.com/4xcepxw9