​ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខា​ប្រមាញ់​ និង​នេសាទ​៖​ ផលិតកម្ម​ពោតក្រហម​កើនឡើង​ដល់​ ១,៧​លាន​តោន​

​ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខា​ប្រមាញ់​ និង​នេសាទ​បានអោយ​ដឹង​កាលពី​ម្សិលមិញ​ថា​ ផលិតកម្ម​ពោតក្រហម​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២៤​បាន​កើនឡើង​ដល់​ជិត​ ១,៧​ លាន​តោន​ បើ​ធៀប​នឹង​ ១,៥​ លាន​តោន​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​។​ …

មុំ គន្ធា
https://tinyurl.com/7b6ym4vz