អាជ្ញាធរ​ដែនដី​រៀបចំ​ស្ដារ​ត្រពាំង​ក្នុង​សង្កាត់​ក្រឡាញ់​ ដើម្បី​អភិរក្ស និង​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវ

អាជ្ញាធរ​សង្កាត់​ជ្រាវ​​ ក្រុង​សៀមរាប​កំពុង​រៀបចំ​ស្តារ​ត្រពាំង​បុរាណ​ឈ្មោះថា​ «​ត្រពាំង​ហែផ្កា​» ​ស្ថិតក្នុង​ភូមិ​បុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់​ជ្រាវ ក្រុង​សៀមរាប ដើម្បី​អភិរក្ស​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវទេសចរ និង​បង្កើត​មុខរបរ ឬ​អាជីវកម្ម​លក់ដូរ​ជូន​ពលរដ្ឋ​នៅក្បែរ​ត្រពាំង​បុរាណ​នោះ​។ …

អោម ប៊ុនធឿន
https://www.postkhmer.com/national/2021-10-12-1346-224926.html