ជនភៀសខ្លួន​ពី​ណូ​រូ​កំពុង​ស្វែងរក​ការងារ​ធ្វើ​

ក្រុម​ដំបូង​នៃ​ជនភៀសខ្លួន​ដែល​បាន​មក​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ដ៏​សែន​ចម្រូងចម្រាស់​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ បាន​ចុះហត្ថលេខា​ជាមួយ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​ ឥឡូវនេះ​បាន​ជួល​ផ្ទះល្វែង​ផ្ទាល់ខ្លួន​និង​កំពុង​ស្វែងរក​ការងារ​ធ្វើ​ បន្ទាប់​ពី​ការ​ចាកចេញ​ ពី​ទីលំនៅ​ស្នាក់​នៅ​បណ្តោះអាសន្ន​របស់​ពួក​គេ​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នេះ​បើ​យោង​តាម​ពាក្យ​សម្តី​របស់​អង្គការ​អន្តរជាតិ​ទេសន្តរប្រវេសន៍​ (IOM)​ បានឱ្យ​ដឹង​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​។​ …​

George Wright
https://www.cambodiadaily.com/news/refugees-from-nauru-are-searching-for-jobs-97455/