ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​ ២៩ ត្រូវ​បាន​និយតករ​កម្ពុជា​លុប​ឈ្មោះ​ជា​ផ្លូវការ

និយតករ​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា​បាន​លុប​ចោល​ក្រុមហ៊ុន​ផ្ដល់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​ (ISP) និង​ក្រុមហ៊ុន​ផ្ដល់​​សេវា​សារ​ជា​សំឡេង​តាម​អ៊ីនធឺណិត (VOIP) ចំនួន​ ២៩ ពី​ការ​​ខកខាន​មិន​​ផ្ដល់​ឯកសារ​ ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ស្ថានភាព​សកម្មភាព​របស់​ពួកគេ ​ខណៈ​ក្រុមហ៊ុន​ ៥ ​ផ្សេង​ទៀត​កំពុង​​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​ស៊ើបអង្កេត​។​ នេះ​បើ​យោង​តាម​​មន្ដ្រី​​តំណាង​និយតករ​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា​ (TRC)​។ …

ស ច័ន្ទដារ៉ា
http://bit.ly/1JGk8f9