របាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​ចោទប្រកាន់​រោងចក្រ​ Gap​ ពី​ការ​រំលោភសិទ្ធិ​ការងារ​

របាយការណ៍ថ្មីមួយ ការរំលោភសិទ្ធិការងារកំពុងកើតមានឡើងក្នុងចំពោះរោងចក្រផ្គត់ផ្គង់សំលៀកបំពាក់សម្រាប់ម៉ាក Gap Inc ដែលជាបញ្ហាចុងក្រោយបំផុតក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើន ដែលហេតុការណ៍នេះទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៏ទៅលើបញ្ហាអំពីកត្តាលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរមុនពេលកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនៅខែក្រោយ។ …

Yesenia Amaro
http://www.phnompenhpost.com/national/report-calls-out-gap-suppliers-labour-abuses