​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​និយាយ​ថា​តុលាការ​ឡាវ​គ្រោង​នឹង​ដោះស្រាយ​ជម្លោះព្រំដែន​

អ្នក​សិក្សា​ជាន់ខ្ពស់​ម្នាក់​ដែល​ធ្វើការ​ស្រាវជ្រាវ​ព្រំដែន​បាន​និយាយ​កាលពី​ម្សិលមិញ​ថា​ ប្រទេស​ឡាវ​គ្រោង​នឹង​ដាក់​ពាក្យបណ្តឹង​ប្រឆាំង​នឹង​កម្ពុជា​ទៅ​កាន់​តុលាការ​យុត្តិធម៌​អន្តរជាតិ​អំពី​ជម្លោះព្រំដែន​នៅ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​។​ …​

ប៉ិច សុធារី
https://www.khmertimeskh.com/50494985/researcher-says-laos-planning-court-case-over-disputed-border/