សំណើ​នៃ​ការ​តាំង​លំនៅ​ជា​ថ្មី​ទៅ​ឲ្យ​អ្នក​សុំ​សិទ្ធិ​ជ្រកកោន​ អាច​នឹង​រំលោភ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជាមួយនឹង​កម្ពុជា​

មន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍​នៃ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ បាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយនឹង​អ្នក​សុំ​សិទ្ធិ​ជ្រកកោន​ នៅ​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល​ឃុំឃាំង​ណូ​រុ​ អំពី​ការ​តាំង​លំនៅ​ជា​ថ្មី​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ក្នុង​គោលបំណង​រំលោភ​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​។​…

​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជាមួយនឹង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ បញ្ជាក់​ថា​ សំណើ​ត្រូវធ្វើ​តែ​ជាមួយ នឹង​មនុស្ស​ដែល​មាន​ស្ថានភាព​ជា​ជនភៀសខ្លួន​។​ ប៉ុន្តែ​ វា​អាច​នឹង​យល់​បាន​ថា​ អ្នក​សុំ​សិទ្ធិ​ជ្រកកោន​មួយ​ចំនួន​ ដែល​ស្ថានភាព​ជា​ជនភៀសខ្លួន​មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​កំណត់​នៅឡើយ​ ក៏​ត្រូវ​បាន​មន្ត្រី​អន្តោប្រវេសន៍​ទាក់ទង​ដែរ​។​…​

Paul Farrell
http://bit.ly/1DQq6ZR