ការ​នាំចេញ​អង្ករ​ ក្នុង​ខែ​ដំបូងធ្លាក់ចុះ ​៥​%​

ការ​នាំចេញ​អង្ករ​របស់​​កម្ពុជា​នៅ​ក្នុង​ការ​ចាប់​ផ្តើម​​ឆ្នាំ ​២០១៩ ​នេះ​ បាន​បន្ត​ធ្លាក់​ចុះ​​ចំនួន ៥ ​ភាគរយ​ បន្ទាប់​ពី​ការ​ធ្លាក់ចុះ​បាន​កើត​ឡើង​ស្ទើរ​ពេញ ​១ ​ឆ្នាំ​រួច​ទៅ​ហើយ​កាល​ពី​ឆ្នាំ ​២០១៨ ខណៈ​អ្នក​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​នេះ​មិន​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​រឿង​បារម្ភ​ទេ​ ដោយ​សារ​វា​ទើប​ជា​ការ​ចាប់​ផ្តើម​។​ …

ហ៊ឹន ពិសី
https://bit.ly/2UTN5As