កម្ពុជា​នាំ​ចេញ​អង្ករ​កើន​៨,៥​ភាគរយ​នៅ​ត្រីមាស​ទី​មួយ

ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​របស់​កម្ពុជា​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី​មួយ​ឆ្នាំ​នេះ​មាន​ប្រមាណ​១៦២.២២០​តោន​កើន​ប្រមាណ​៨,៥​ភាគរយ​បើ​ធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​ដែល​ការ​នាំ​ចេញ​មាន​តែ​១៤៩.៤៦៤​តោន​ប៉ុណ្ណោះ​។​នេះ​យោង​តាម​របាយការណ៍​នៃ​លេខាធិការដ្ឋាន​ច្រក​ចេញចូល​តែ​មួយ​ សម្រាប់​បំពេញបែបបទ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ដែល​បាន​ចេញផ្សាយ​កាលពី​ម្សិលមិញ​។​ …​

សុខ ចាន់
http://bit.ly/1UHjgQW