ក្រុមការងារខាងវិបត្តិឧស្សាហកម្មស្រូវអង្ករជួបជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

គណៈ​ក​ម្មា​ធិការ​ឧស្សាហកម្ម​ពិសេស​មួយ​ដែល​ទើប​បង្កើត​ថ្មី​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​វិបត្តិ​ប្រឈម​នឹង​វិស័យ​ស្រូវ​អង្ករ​ នឹង​ជួប​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ គាត​ ឈ​ន់​ នៅ​ថ្ងៃនេះ​ ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​ដំណោះស្រាយ​ជា​បន្ទាន់​ទៅ​នឹង​បញ្ហា​ដែល​ពួក​គេ​បាន​ជួប​ប្រទះ​។​ …​

ម៉ៃ គុណមករា
http://www.khmertimeskh.com/news/23334/rice-industry-crisis-taskforce-to-meet-deputy-pm/