អឺរ៉ុប​យក​ក្តី​បារម្ភ​កសិករ​អ៊ីតាលី​ប្រាប់​កម្ពុជា

គណៈ​ប្រតិភូ​សហភាព​អឺរ៉ុប​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​បាន​លើក​ឡើង​ពី​ក្តី​បារម្ភ​របស់​កសិករ​ប្រទេស​អ៊ីតាលី ដែល​ថា ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ដែល EU ផ្តល់​ឲ្យ​កម្ពុជា​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​ផលិត​កម្ម​អង្ករ​របស់​ពួកគេ។ ការ​លើក​ឡើង​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ពី​ម្សិល​មិញ​ក្នុង​ជំនួប​មួយ​នៅ​លេខា​ធិការដ្ឋាន​នៃ​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​រវាង​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា និង​គណៈ​ប្រតិភូ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ក្នុង​ដំណើរ​ស្វែង​យល់​ពី​វឌ្ឍនភាព​ឧស្សាហ​កម្ម​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា។ …

ហ៊ គឹមសាយ
http://bit.ly/1I3Knw4