កម្ពុជា អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ការិយាល័យ​ឧត្តម​ស្នងការ​សិទ្ធិ​ មនុស្ស​បន្ត​បេសកកម្ម តែ​មិន​ឲ្យ​​ជ្រៀតជ្រែក​​ផ្ទៃក្នុង

រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជាបាន​សម្រេច​បន្ត​សុពលភាព​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​ជា​ថ្មីជាមួយ​នឹង​ការិយាល័យ​ឧត្ដម​ស្នងការ​សិទ្ធិមនុស្ស​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ ដើម្បី​បន្ត​កិច្ច​សហការ​លើ​វិស័យ​សិទ្ធិមនុស្ស ហើយ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​ប្រតិបត្តិការ​នេះ រាជ​រដ្ឋាភិបាល បាន​រំឭក​ជា​ថ្មី​ពី​គោលការណ៍​គោរព​អធិបតេយ្យ​ភាព និង​មិន​ជ្រៀតជ្រែក​កិច្ចការ​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់​កម្ពុជា។​ ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួង​ការបរទេសនិង​សហ​ប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិចេញ​ផ្សាយ​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​នេះ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់ សម្រាប់​រយៈពេល ២​ឆ្នាំ ត្រូវ​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ធ្នូ ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​បង្ហាញ​ពី​កិច្ច​ប្រតិបត្តិការ​បច្ចេកទេស​លើ​វិស័យ​សិទ្ធិមនុស្ស និង​បង្កើត​ក្របខណ្ឌ​កិច្ច​សហការ ដោយ​ឈរ​លើ​មូលដ្ឋាននិង​គោលការណ៍​របស់​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ (អ.ស.ប.)។​​ …

តាំង វីដា
http://bit.ly/2hp96Up