មន្ត្រី​ប្រាប់​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​នៅ​តំបន់​ដីសណ្តរ​តាមដង​ស្ទឹងព្រែក​ត្នោត ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង ​ខណៈ​អាង​ស្តុកទឹក​ខ្លះ​ជន់ឡើង​លើស​កម្រិត

អ្នក​នៅតំបន់​ដីសណ្ដរ​តាម​បណ្ដោយ​ដងស្ទឹង​ព្រែកត្នោត ​គួរបង្កើន​ការប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ជំនន់​ទឹក​ភ្លៀង ខណៈ​កម្ពស់​ទឹក​នៅ​អាង​ស្តុកទឹក​ធំៗ​មួយចំនួន​បានជន់ឡើង​លើស​ពី​កម្រិត​ដែលត្រូវ​រក្សាទុក ​ហើយ​ក្រុម​មន្ត្រី​ធនធាន​ទឹក ​បាន​បើក​ទ្វារ​ទឹក​នៃ​អាង​ស្តុក​ទឹក​ទាំងនោះ ​ឱ្យហូរ​ស្រុង​មកតាម​ដងស្ទឹង​ព្រែក​ត្នោត​ជាបណ្ដើរៗ។ នេះ​បើ​តាម​មន្ត្រី​ធនធានទឹក​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឹ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី២ ​ខែឧសភា។​ …

ឃុត សុភចរិយា
https://www.postkhmer.com/national/2022-05-02-1702-235818.html