អង្គការ​​សត្វ​ព្រៃ​រិះ​គន់​គម្រោង​ធ្វើ​ផ្លូវ​កាត់​ព្រៃ​នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី​

អង្គការ​មូល​និធិសត្វ​ព្រៃ​ពិភព​លោក បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ច្រក​ផ្លូវ​ឆ្លង​កាត់​ព្រំដែន​ថ្មី​ចូល​ទៅ​ វៀតណាម ដែល​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ បាន​ឯកភាព​នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ នឹង​បង្ក​ការ​ខូច​ខាត​ដែល​មិន​អាច​ស្តារ​ឡើង​វិញ​បាន​ ចំពោះ​ព្រៃ​អភិរក្ស​ ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី និង​គំរាម​កំហែង​ដល់​កិច្ច​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត ក្នុង​ការ​នាំ​សត្វ​ខ្លា​មក​កាន់​ប្រទេស​កម្ពុជា​វិញ។ …

Sean Teehan និង ផាក់ ស៊ាងលី
http://bit.ly/1uQAOcx