ទីភ្នាក់ងារនុយក្លេអែររុស្ស៊ីមានសុទិដ្ឋិនិយមលើទស្សនវិស័យអាស៊ាន

Rosatom ដែលជាទីភ្នាក់ងារថាមពលនុយក្លេអែររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី គឺកំពុងតែមានសុទិដ្ឋិនិយមលើទស្សនវិស័យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ បន្ទាប់មានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃគម្រោងក្នុងប្រទេសវៀតណាម និងកិច្ចព្រមព្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ លើកលែងតែប្រទេសសិង្ហបុរី ហ្វីលីពីន និងប្រ៊ុយណេ។ …

Achara Deboonme
http://www.nationmultimedia.com/business/Russian-nuclear-agency-bullish-on-Asean-outlook-30287441.html