រដ្ឋមន្ត្រី​បរិស្ថាន​ គាំទ្រ​កញ្ចប់​ថវិកា​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ​សហគមន៍

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន​លោក សាយ សំអាល់ បាន​ប្រកាស​គាំទ្រ​កញ្ចប់​ថវិកា​មូលនិធិ​បរិស្ថាន និង​សង្គម​ដល់​តំណាង​សហគមន៍​ទាំង​ ១៦៨ ​ដើម្បី​យក​ទៅ​អភិវឌ្ឍ​ដែល​ជា​ផ្នែក​នៃ​ការចូលរួម​ការពារ និង​អភិរក្ស​ធនធានធម្មជាតិ ខណៈ​តំណាង​សហគមន៍​ថា ជា​ឱកាស​ល្អ​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ពលរដ្ឋ​ឱ្យមាន​ការអភិវឌ្ឍ​នៅ​មូលដ្ឋាន និង​លើកស្ទួយ​សង្គម​ផងដែរ​។ ការប្រកាស​របស់​លោករដ្ឋមន្ត្រី​ដូចនេះ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​សន្និបាត​បណ្តាញ​សហគមន៍​អភិរក្ស​ធនធាន​ធម្មជាតិ​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​លើក​ទី​ ១ ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ​នៅ​ទីស្តីការ​ក្រសួង​បរិស្ថាន​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​។ …

រី សុចាន់
https://bit.ly/2EIWLYq