ដកហូត​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​កាយ​ដី​ភ្នំ​ និង​លក់​ថ្ម​ចំនួន​ ៤

អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​បាន​សម្រេច​ដកហូត​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន ៤ ដែល​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​ធ្វើ​សកម្មភាព​កាយ​ដី​ភ្នំ និង​លក់​ថ្ម ខ្សាច់ ក្នុង​ទំហំ​ដី​ជាង ១០ ហិកតា​ក្នុង​សង្កាត់​លេខ​ ២ និង​លេខ ៣ ក្រុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​បន្ទាប់​ពី​អាជីវកម្ម​នោះ​បាន​បង្ក​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​បរិស្ថាន​ខូច​លូ និង​សោភណភាព​ផ្លូវ​ថ្នល់។ …

តាំង វីដា
http://bit.ly/1iVfdAz