ជនល្មើស​ច្បាប់​ក្នុង​ការ​ប្រឡង​បាក់ឌុប​ត្រូវ​ជាប់​គុក

អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ​បាន​ប្រកាស​ពី​ការ​ដាក់​ទោស​ទណ្ឌ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ដោយ​មិន​​មាន​ការ​លើកលែង​ចំពោះ​ជន​ណា​ដែល​ត្រូវ​ចាប់​ខ្លួន​ដោយសារ​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ល្មើស​ច្បាប់​ក្នុង​ការ​ប្រឡង​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​បាក់ឌុប​នៅ​សប្ដាហ៍​ក្រោយ។

អ្នក​ទាំងនោះ​រួមមាន​អ្នក​លក់​សំណៅ​វិញ្ញាសា​ប្រឡង​អ្នក​ប្រឡង​ជំនួស​ ឬ​អ្នក​ទទួល​យក​សំណូក​លុយ​កាក់​ពី​បេក្ខជន​គឺ​ត្រូវ​ដាក់​ពន្ធនាគារ​បើ​ចាប់​បាន​ដែល​ខុស​ពី​ឆ្នាំ​មុន​ដែល​គ្រាន់តែ​ផ្តន្ទាទោស​តែ​ឲ្យ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​ដោយ​ការ​ព្យួរទោស​។ …

 

ឆាយ ច័ន្ទនីដា
http://bit.ly/1PAM6gi