​អ្នក​ចាក់​ដី​បំពេញ​សមុទ្រ​ត្រូវ​បាន​ព្រមាន​អំពី​សកម្មភាព​ច្បាប់​

​អាជ្ញាធរ​ខេត្តកោះកុង​ និង​ខេត្ត​ព្រះ​សីហ​នុ​កំពុងធ្វើការ​ដើម្បី​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​អ្នក​ដែល​បាន​ចាក់​ដី​បំពេញ​តំបន់​មួយ​នៅ​ស្រុក​មណ្ឌល​សីមា​ ខេត្តកោះកុង​ និង​តំបន់​សមុទ្រ​មួយ​នៅ​ស្រុក​ស្ទឹង​ហាវ​ ខេត្ត​ព្រះ​សីហ​នុ​។​ …​

នៅ ស៊ីវុត្ថា
https://www.phnompenhpost.com/national/sea-fillers-warned-legal-actions