ទ្វារសមុទ្រនឹងជួយការពារឆ្នេរ

គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា នឹងសាងសង់ទ្វារសមុទ្រចំនួន ១៧នៅតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីការពារតំបន់ឆ្នេរពីសំណឹកដោយទឹកសមុទ្រ និងដើម្បីជម្រុញវិស័យទេសចរណ៍។ …

ស៊ុំ ម៉ាណែត
http://www.khmertimeskh.com/news/26165/sea-gates-to-protect-coastline/