ផែ​ព្រះសីហនុ​ចាប់​ផ្តើម​ជួញ​ដូរ​ក្នុង​ផ្សារ​ហ៊ុន

ទីបំផុត​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុង​ព្រះសីហនុ (PAS) ដែល​ជា​សហគ្រាស​រដ្ឋ​ទី​បី​បាន​ឡើង​ផ្សារ​ហ៊ុន​ហើយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ ដោយ​គេ​រំពឹងថា​នឹង​ក្លាយជា​ក្រុមហ៊ុន​ដែលមាន​ភាព​ទាក់ទាញ​ជាងគេ​ក្នុង​ការបង្កើន​ការ​ជួញ​ដូរ​នៅ​លើ​ផ្សារ​ហ៊ុន​ដែល​មិន​សូវ​មាន​សកម្មភាព​របស់​កម្ពុជា​មួយ​នេះ​។ …

ហ៊ គីមសាយ
http://bit.ly/2s9Qsck