កម្មករ​ប្រាំពីរ​នាក់​ត្រូវ​បាន​ដោះ​លែង​បន្ទាប់​ពី​ព្យាយាម​លក់ទំនិញ​រោងចក្រ​ដើម្បី​បង់ប្រាក់​ឈ្នួល​

មនុស្ស​ចំនួន​ប្រាំពីរ​នាក់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចាប់ខ្លួន​កាលពី​ស​ប្តា​ហ៍​មុន​បន្ទាប់​ពី​ព្យាយាម​លក់ទំនិញ​ពី​រោងចក្រ​នៅ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ ត្រូវ​បាន​ដោះ​លែង​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ​ដោយ​ម្ចាស់​រោងចក្រ​បាន​បង់ប្រាក់​ឈ្នួល​ខ្លះ​ដែល​បាន​ជំពាក់​ទៅ​កាន់​កម្មករ​ជាង​១០០​នាក់​។​ …​ 

អូន ភាព
https://www.cambodiadaily.com/news/seven-released-over-selling-factory-goods-to-pay-wages-96369/