​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៃ​ការផ្ញើ​ប្រា​ក់មក​ស្រុកកំណើតរបស់ពលករចំណាក​ស្រុក

​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​រា​ប់​​បញ្ចូល​ក្នុង​លំដាប់​នៃ​ប្រ​ទេស​ដែល​មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នៃ​ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​ពលករ​ចំណាក​ស្រុកនៅ​ឆ្នាំ​នេះ​ បន្ទាប់​ពី​ធនាគារពិភពលោក​បាន​ព្យាករ​ថា ​ការផ្ញើប្រាក់​សកល​នឹង​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ប្រហែល​ ២០​ ភាគរយ​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០២០​ ដោយសារ​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​បង្ក​ឡើង​ដោយ​កូ​វី​ដ​១៩​ និង​ការ​បិទ​អាជីវកម្ម​។​ …

ស៊ន សារ៉ាត
https://www.khmertimeskh.com/50717705/sharp-drop-in-wages-sent-back-to-kingdom/