អាជីវករ​ឆ្នេរ​អូរឈើទាល ​សុំ​ឲ្យ​ពន្យារ​គម្រោង​សង់​ស្តង់​លក់ដូរ​ថ្មី

ក្រុមអាជីវករដែលមានតូបលក់ដូរនៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រឆ្នេរអូរឈើទាលកាលពីម្សិលមិញបានផ្ទុះការតវ៉ាទៅនឹងគម្រោងថ្មីរបស់អាជ្ញាធរដែលតម្រូវឲ្យពួកគាត់ធ្វើការរុះរើស្តង់លក់ដូរ និងសាងសង់ស្តង់លក់ដូរថ្មីឲ្យហើយមុនពិធីបុណ្យសមុទ្រចូលមកដល់។ …

ឃុត សុភចរិយា
http://bit.ly/2cbdPck