ការបង្រ្កាបស៊ីមកាតផ្តោតទៅលើក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ មិនមែនអ្នកលក់តាមតូបទេ

លោក​ ឃួ​ន​ អេ​ន​ឌី​ លក់​ស៊ី​មកា​ត​នៅ​តូប​សាមញ្ញ​មួយ​តាម​ជ្រុង​ផ្លូវ​ក្នុង​ខណ្ឌចំការមន​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ពី​ចន្លោះ​៤០​ទៅ​៦០​កាត​ក្នុង​មួយ​ខែ​។​ ពាក់កណ្តាល​នៃ​អតិថិជន​របស់​លោក​បាន​ផ្តល់​នូវ​កាត​អត្តសញ្ញាណ​ដើម្បី​ទិញ​សុ​ី​ម​ ហើយ​ពាក់កណ្តាល​ទៀត​មិន​បាន​ផ្តល់​ឡើយ​។​ …​

ឃី សុវុឌ្ឍី
https://www.cambodiadaily.com/news/sim-card-crackdown-to-focus-on-telecom-firms-not-vendors-95437/