វិនិយោគិន​សិង្ហ​បុរី​នឹង​វិនិយោគ​ទឹកប្រាក់​ចំនួន​ ៥០០.០០០​ ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​កលើ​ទឹក​ស្អាត​នៅ​កម្ពុជា​

បណ្តាញ​វិនិយោគទុន​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី​ នឹង​វិនិយោគ​ប្រាក់​កន្លះ​លាន​ដុល្លារ​លើ​បណ្តាញទឹក​ស្អាត​ សម្រាប់​ប្រជាជន​នៅ​តាម​ជនបទ​របស់​កម្ពុជា​។​ ក្រុមហ៊ុន​ Nexus​ for​ Development​ តាម​រយៈ​មូលនិធិ​ Pioneer​ Facility​ បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​មួយ​ ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​កម្ចី​មិន​ចាំបាច់​មានទ្រព្យ​ធានា​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ Khmer​ Water​ Supply​ Holding​ (KWSH)​ ដែល​ជា​សហគ្រាស​សង្គម​មួយ​ ដែល​ផ្តល់​នូវ​បណ្តាញទឹក​ដល់​តំបន់​ឆ្ងាយ​ដាច់​ស្រយាល​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដែល​មាន​តែ​ ៨,៥​ ភាគរយ​ នៃ​គ្រួសារ​ត្រូវ​បាន​ត​ភ្ជាប់​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​ទឹក​។​ …

Hannah Fernandez
https://www.eco-business.com/news/singapore-investor-pours-us500000-into-clean-water-in-cambodia/