ទិន្នន័យ​គយ​សិង្ហបុរី ​ស្តីពី​ការ​នាំ​ចូល​ខ្សាច់​ពី​កម្ពុជា ​មាន​ទឹក​ប្រាក់​ច្រើន​ជាង​ការ​បង្ហាញ​របស់​កម្ពុជា

ទិន្នន័យ​គយ​របស់​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​ស្តីពី​ការ​នាំ​ចូល​​ខ្សាច់​​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​បង្ហាញ​នូវ​តួលេខ​ជិត​ដូច​គ្នា​​នឹង​​តួលេខ​ដែល​កត់ត្រា​ដោយ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ដែល​មន្រ្តី​កំពូល​កម្ពុជា​កាលពី​ខែ​មុន​បាន​​ច្រាន​ចោល​បន្ទាប់ពី​ទិន្នន័យ​​នោះ​បង្ហាញ​នូវ​​ការ​នាំ​ចូល​​ដែល​មាន​ទឹកប្រាក់​ ៧៥២ ​លាន​ដុល្លារ​​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​​ ២០០៧ ​​បើ​ទោះបី​ជា​កម្ពុជា​កត់ត្រា​តែ​ប្រហែល​ ៥ ​លាន​ដុល្លារ​​ចំពោះ​ការ​នាំ​​ចេញ​​ខ្សាច់​ក៏​ដោយ​។ …

Alex Willemyns and ម៉ិច ដារ៉ា
http://bit.ly/2e4TDdo