រដ្ឋមន្ត្រី៖ ទំនាក់​ទំនង​កម្ពុជា-ចិន ​ប្រសើរ​ជាង​ពេល​ណាៗ​ទាំងអស់

ឧប​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី និង​ជា​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ការ​បរ​ទេស និង​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា​លោក ​ប្រាក់​ សុ​ខុន​ បាន​អះ​អាង​​ថា ទំនាក់​ទំនងនិង​ទំនុកចិត្ត​ផ្នែក​នយោ​បាយ​រវាង​កម្ពុជា-ចិន​ បច្ចុ​ប្បន្ន​ ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​ពេល​ណាៗ​ទាំង​អស់ ដោយ​សារ​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទស្សនកិច្ច​កម្រិត​ខ្ពស់​ជា​ញឹកញាប់។ …

សុទ្ធ គឹមសឿន
https://bit.ly/2wAm6zX