សព​មន្ត្រី​កង​រក្សា​​សន្តិភាព ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មក​ដល់​កម្ពុជា​យប់​មិញ

សព​មន្ត្រី​រក្សា​សន្តិភាព​កម្ពុជា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ក្រុម​ពួក​ឧទ្ទាម​សម្លាប់​នៅក្នុង​ការ​វាយប្រហារ​គ្នា កាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ​ត្រូវ​បាន​ដឹកបញ្ជូន​មក​ដល់​កម្ពុជា​ហើយ កាលពី​យប់​មិញ​ហើយ​មន្ត្រី​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ក្រុម​គ្រួសារ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​អាច​ទទួល​បាន​សំណង​ពី​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ចំនួន​ ៧ ​ម៉ឺន​ដុល្លារ​។ …

ទូច សុខា
http://bit.ly/2rGQUv9