​លោក​ សុខ​ សូ​កេ​ន​ ចូលរួម​វេទិកា​ទេសចរណ៍​អាស៊ាន​ ឆ្នាំ​២០២៤​ នៅ​ទីក្រុង​វៀង​ច័ន្ទ​ សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិត​ឡាវ​

​លោក​ សុខ​ សូ​កេ​ន​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទេសចរណ៍​កម្ពុជា​ បាន​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ចូលរួម​វេទិកា​ទេសចរណ៍​អាស៊ាន​ឆ្នាំ​២០២៤​ កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍​អាស៊ាន​លើក​ទី​២៧​ និង​កិច្ចប្រជុំ​ពាក់ព័ន្ធ​ តប​តាម​ការ​អញ្ជើញ​របស់​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន​ វប្បធម៌​ និង​ទេសចរណ៍​ នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ឡាវ​ លោកស្រី​ សួន​សាវ៉ា​ន់​ វី​ណា​ខេត​(Suanesavanh​ Vignaket)​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៣​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០២៤​ នៅ​ទីក្រុង​វៀង​ច័ន្ទ​ សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិត​ឡាវ​។​ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
http://tinyurl.com/mrxt6pjb