រោងចក្រ​សូឡា​​​នៅកំពង់​ស្តឺ នឹង​ដំណើរ​ការ​ចុង​ឆ្នាំ​ ២០១​៩

រោងចក្រ​ផលិត​ថាមពល​ពី​ពន្លឺ​ព្រះ​អាទិត្យ​ (សូឡា) ធំ​​ជាង​គេ​នៅ​កម្ពុជា ដែល​​​វិនិយោគ​ ៥៨,២៣ ​លាន​ដុល្លារ​នឹង​​ចាប់​ផ្តើម​បំពាក់​ផ្ទាំង​សូឡា​ចំនួន ២០០ ០០០ ផ្ទាំង​នៅ​ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០១៩ ខណៈ​ប្រតិបត្តិការ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ចុង​​ឆ្នាំ​ ២០១៩។ នេះ​បើ​​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់ JinkoSolar Holding Co., Ltd. ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​ផ្ទាំង​សូឡា។ …

ហ៊ឹន ពិសី
https://bit.ly/2EYo5TS