មន្ត្រី៖ កុមារ ៣ ម៉ឺន​នាក់ ​ត្រូវ​បាន​ដក​ចេញ​ពី​ទម្រង់​ពលកម្ម​ធ្ងន់ធ្ងរ​បំផុត​

កុមារ​កម្ពុជា​ប្រមា​​ណ ៣ ម៉ឺន​នាក់​ ត្រូវ​បាន​ដក​ហូតពី​ទម្រង់​ធ្ងន់ធ្ងរ​បំផុតនៃ​ពលកម្ម​កុមារ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ក្នុង​រយៈពេល ​៥​ ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ ខណ​:​កុមារ​ប្រមាណ ​១៨ ម៉ឺន​នាក់​ទៀ​ត ត្រូវ​បាន​ទប់ស្កាត់​ពីការ​ប្រើ​ប្រា​ស់​ពលកម្ម​កុមារ​ដើម្បី​ផ្តល់​ឱកា​ស​ឱ្យពួក​គេ​ទទួល​បាន​ការអប់រំ​ បំណិន​ជីវិតនិង​បណ្តុះ​បណ្តា​ល​​ជំនាញ។​ នេះ​បើ​យោង​តាម​ ការ​អះ​អាង​របស់​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​ក្រសួង​ការងារ។ មន្ត្រី​​រូប​នេះក៏​បាន​ឲ្យ​ដឹង​​ទៀត​ថា នៅ​ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នេះ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ​មាន​កញ្ចប់​ថវិកា​ក្នុង​ការ​ជួយ​ស្តារ​កុមាររង​គ្រោះ​ដោយ​ផ្ទាល់​យ៉ាង​ហោច​ណាស់ ៤០០ នាក់ ក្នុង​ ១ ​ឆ្នាំ ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​សម្រេច​ជោគ​ជ័យបញ្ចប់​ពលកម្ម​​​លើកុមារ​នៅ​ឆ្នាំ ២០២៥។ …

ឡុង គីមម៉ារីតា
https://bit.ly/2wSQjdv