​សាលាក្រុង​ភ្នំពេញ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ទទួលទាន​អាហារ​នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន​ដោយ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​តឹង​រឹង​

​ក្នុង​គោលបំណង​ជួយ​សម្រាល​បន្ទុក​ដែល​ជួប​ប្រទះ​ដោយ​ភោជនីយដ្ឋាន​នៅ​រាជធានី​ ​ សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​ដកហូត​បម្រាម​ហាម​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​មួយ​ចំនួន​។​ …

ឈុន ស៊ុនលី
https://www.khmertimeskh.com/50907949/some-respite-pp-city-hall-allows-dine-ins-at-eateries-again-with-strict-conditions/