គណបក្ស​សំបុក​ឃ្មុំ​របស់​លោក​សូណ​ង់​ដូ​គម្រប់​ខួប​មួយ​ខែ​ជាមួយ​បញ្ហា​លើក​ទី​ពីរ​

មន្ត្រី​កំពូល​បួន​រូប​របស់​គណបក្ស​សំបុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រជាធិបតេយ្យ​ថ្មី​របស់​លោក​ម៉​ម​សូណ​ង់​ដូ​ដែល​រួម​មាន​អនុប្រធាន​មួយ​រូប​បាន​ដាក់​ពាក្យបណ្តឹង​ស្នើ​សុំ​ដីកា​រក្សា​ការពារ​បណ្តោះអាសន្ន​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​គណបក្ស​នេះ​រហូត​ដល់​ពាក្យបណ្តឹង​ពី​អំពើ​ពុក​រលួយ​ត្រូវ​បាន​ស៊ើបអង្កេត​។​ …​

ម៉ិច ដារ៉ា
https://www.cambodiadaily.com/news/sonandos-beehive-party-marks-first-month-with-second-fight-97038/