កូរ៉េ​ខាង​ត្បួ​ង​បន្ត​ផ្ដល់​ជំនួយ​វិស័យ​សុខាភិបាល​ នៅ​កម្ពុជា​

​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន​ សែន​ កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​ទទួល​ការ​ធានា​ថា​ ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​នឹង​បន្ត​ជួយ​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​សុខាភិបាល​ រួម​មានការ​បណ្តុះបណ្តាល​ដល់​វេជ្ជបណ្ឌិត​ផង​ដែរ​។​​ …

ឃួន ណារីម
https://www.khmertimeskh.com/50645092/south-korea-to-continue-aiding-kingdoms-healthcare-sector/