​អ្នកជំនាញ​កម្ពុជា​៖​ អាស៊ាន​រួម​ទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​យ៉ាងច្រើន​ពី​កិច្ច​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែ​ក្រ​វ៉ា​ត់​ និង​ផ្លូវ​

អ្នកជំនាញ​កម្ពុជា​បាន​និយាយ​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​ថា​ សមាជិក​នៃ​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ (​អាស៊ាន​)​ រួម​ទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​កំពុង​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​យ៉ាងច្រើន​ពី​កិច្ច​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែ​ក្រ​វ៉ា​ត់​ និង​ផ្លូវ​ដែល​ស្នើ​ឡើង​ដោយ​ប្រទេស​ចិន​។​ លោក​ គិ​ន​ ភា​ ប្រធាន​វិទ្យាស្ថាន​ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា​ នៃ​រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា​បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា​ កិច្ច​ផ្តួចផ្តើម​ខ្សែ​ក្រ​វ៉ា​ត់​ និង​ផ្លូវ​បាន​ចូលរួម​ចំណែក​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​លើកកម្ពស់​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​ក្នុង​អាស៊ាន​ក៏​ដូច​ជា​នៅ​លើ​ពិភពលោក​ទាំងមូល​។​ …​

ងួន សុវណ្ណ និង Mao Pengfei
http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/08/c_138293910.htm