កម្ពុជា​នឹង​សហការ​ជាមួយ​ប្រទេស​ ១៧ ​បណ្ដុះបណ្តាល​ធនធាន​មនុស្ស​តាម​ STEM

កម្ពុជា​នឹង​សហការ​ចាប់​ដៃគូ​ជាមួយ​បណ្តា​ប្រទេស​អភិវឌ្ឍន៍​ចំនួន​ ១៧ ​ផ្សេងទៀត​នៅលើ​ពិភពលោក​ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​ធនធាន​មនុស្ស​ផ្នែក​ STEM ​ឬ​ 0.៤ ​នៅតាម​អនឡាញ​ ដើម្បី​ផ្ដល់​ដល់​យុវជន​កម្ពុជា​ជំនាន់​ថ្មី ខណៈ​ដែល​វិស័យនេះ​កំពុង​មាន​ការរីកចម្រើន​ និង​មាន​ភាពចាំបាច់​។ …

នៅ ស៊ីវុត្ថា
https://bit.ly/3mMcUjs