ធនាគារ​ស្រូវ​ប្រមូល​ទិញ​ស្រូវ​បាន​ចំនួន ​២​ ម៉ឺន​តោន

បន្ទាប់ពី​ចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ​ប្រមូល​ទិញ​ស្រូវ​ស្តុក​អស់​រយៈពេល​បី​ខែ ធនាគារ​ស្រូវ​កម្ពុជា​បាន ប្រមូល​ស្រូវ​ស្តុក​ចំនួន​២​ម៉ឺន​តោន និង​អង្ករ ៧ ពាន់​តោន​ដើម្បី​ត្រៀម​លក់​ដល់​ម្ចាស់​រោង​ម៉ាស៊ីន​កិនស្រូវ​នៅ​ប៉ុន្មាន​ខែ​ខាង​មុខ​ដែល​ជា​ពេល​ដែល​រដូវកាល​ផ្គត់ផ្គង់​ស្រូវ​ក្រខ្សត់​ហើយ​តែង​កើតឡើង​រៀងរាល់​រដូវកាល​។ បរិមាណ​ស្រូវ និង​អង្ករ​ក្នុង​ស្តុក​បូក​បញ្ចូល​គ្នា​មាន​តម្លៃ​គិត​ជា​ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ​១២​លាន​ដុល្លារ​។ នេះ​បើ​យោង​តាម​លោក ភូ ពុយ អគ្គនាយក​ធនាគារ​ស្រូវ​កម្ពុជា​។ …

ហ៊ គឹមសាយ
http://bit.ly/1DS408v