បិទខ្ទប់ផ្លូវមាត់ទន្លេនៅភ្នំពេញ ៣ថ្ងៃ ក្រោយសង្ស័យផ្ទុះវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មី

អនុគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ បានបិទផ្លូវមួយកន្លែង នៅរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល ៣ ថ្ងៃ ដើម្បីស៊ើបអង្កេតអ្នកពាក់ព័ន្ធវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មីប្រភេទដែលតា (Delta)។ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://bit.ly/3B01EYa