ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​​នឹង​កាន់តែ​​រឹតត្បឹត​ដើម្បី​សម្រេច​គោលដៅ​ចំនួន​ ២,៩​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​

​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​ (GDT)​ បាន​ប្រកាស​ថា​ ខ្លួន​មាន​គោលបំណង​ប្រមូល​ចំណូល​ពន្ធ​សរុប​ចំនួន​ ២,៨៨៦​ លាន​ដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​។​ កាលពី​ខែមករា​ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​បាន​ប្រមូល​ពន្ធ​បាន​ប្រហែល​ ២៣៩​ លាន​ដុល្លារ​រួច​ហើយ​ ដែល​ស្មើនឹង​ ៨,៣​ ភាគរយ​នៃ​គោលដៅ​ប្រចាំឆ្នាំ​ និង​កើន​ ១៤,៧៥​ ភាគរយ​ធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​។​ …​

ឈុត ប៊ុនធឿន
https://www.khmertimeskh.com/50692368/stricter-tax-collection-puts-2-9-billion-target-in-sight