ចំនួន​កូដកម្ម និង​​បាតុកម្ម​ពី​ក្រុម​កម្មករ​,​កម្មការិនី​ថយ​ចុះ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៧

ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ដឹង​ថា វិវាទ​ការងារ​នៅក្នុង​វិស័យ​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​ដែល​បាន​ប្រមូលផ្ដុំ​តវ៉ា​ដូចជា ការ​ធ្វើ​កូដកម្ម និង​បាតុកម្ម​ខុស​ច្បាប់​ត្រូវ​បាន​ថយចុះ​យ៉ាង​ច្រើន​ករណី ខណៈ​ដែល​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​នឹង​ប្រាក់​អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេង​ទៀត​ដូចជា​ប្រាក់​ការងារ​បន្ថែម​ម៉ោង និង​ប្រាក់​រង្វាន់​ផ្សេងៗ​ដែល​អាច​ទទួល​បាន​ពី​ ២២០ ​ដុល្លារ​ក្នុង​ ១ ​ខែ​។ …

យន់ ស៊ីនាត
http://bit.ly/2DnEYmK