កូនសិស្សដាំដំណាំនៅសាលាប្រឆាំងនឹងភាពអត់ឃ្លាន

សាលារៀនចំនួន៣០ ស្ថិតក្នុងខេត្តសៀមរាប បាត់ដំបង និងកំពង់ធំ នឹងចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងសាកល្បងពីរឆ្នាំ ដើម្បីធ្វើសួនបន្លែ បង្កើនអាហារូបត្ថម្ភ និងបង្រៀនបំណិនជីវិតដល់សិស្ស។ គម្រោងនេះ នឹងចាប់ផ្តើមនៅខែធ្នូ នេះបើយោងតាមអង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្ម។ …

មុំ គន្ធា
http://www.phnompenhpost.com/national/students-grow-school-gardens-against-hunger