ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែងប្តេ​ជ្ញា​ពង្រឹង​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ការងារ​ចុះប​ញ្ជី​ដី ខណៈ​ការ​ផ្តល់​បណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​សម្រេច​ជាង​ ៣​ ម៉ឺន​បណ្ណ​

ក្នុង​រយៈ​ពេល ​៥​ ឆ្នាំ​មក​នេះ កា​រងារ​ចុះបញ្ជី​ដីធ្លី​លក្ខណៈ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ក្នុង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​កម្មវិធី​អនុវិ​ស័យ​រដ្ឋ​បាល​ដីធ្លី​ អនុវត្ត​សម្រេច​បាន​ភូមិ​ចំនួន​ ៣៥​ ភូមិ​ ខណៈ​ការចែក​បណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ​ជូន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ខេត្ត​នេះបាន​សម្រេច​សរុប​ជាង​ ៣ ​ម៉ឺន​បណ្ណ​។ …

សែម ពិសី
https://www.postkhmer.com/national/2023-04-24-1751-249334.html